A projektről

 Kedvezményezett neve:

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Kodolányi János Főiskola

 Projekt címe:
KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén

Szerződött támogatás összege:
194.536.000 Ft

Támogatás mértéke:
100 %

Projekt tényleges befejezési dátuma:

2015.11.30

Projekt azonosító száma:

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Kodolányi János Főiskola

A KJF helyi alapítású, polgári-közösségi eredetű alkalmazott kutató főiskola, amelynek küldetése, hogy a gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, művészetek és tanárképzés területén oktasson. Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezünk, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt kiemelkedő teljesítményre képesek.

Tevékenységre vonatkozó jövőkép

A KJF a hazai felsőoktatás olyan nemzetközileg elismert alkalmazott kutatások főiskolája kíván lenni, amely a társadalom állandóan változó igényeinek a hazai és a nemzetközi foglalkoztatási trendeknek megfelelő képzéséket, keresett szakmákat kínálja.

Szervezetre vonatkozó jövőkép

Szervezeti működés: a KJF magánintézmény jellegét, közhasznú szervezeti jellegét a továbbiakban is megőrizni szándékozik.

A KJF stratégiai együttműködési szerződések alapján kinyilvánítja együttműködési készségét a magyar felsőoktatás intézményeivel:

  • helyet adva annak műszaki és mérnöki képzéseinek, közreműködve egyes szolgáltatásaiban,
  • együttműködve a tanárképzés területén közös szakos tanári képzésekben, pedagógiai módszertani központ funkciókban,
  • könyvtári-információs szolgáltatások területén,
  • a képzéseikhez tanulmányi szolgáltatásokban,
  • diáktanácsadói és karrieriroda tevékenységben,
  • tehetséggondozás területein.

Alapítvány

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány fő célja a Dél-Békési térség gazdálkodói gazdasági-társadalmi helyzetének javítása, képzettségi szintjének emelése, illetve a térség lakosságának tartós felzárkóztatása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációja.

A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány fő tevékenysége szakmai tanácsadás, tanfolyamok szervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, megismertetése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Referenciákkal rendelkezik, a gazdák támogatása, önkéntes- és közösségfejlesztő tevékenységek területén. Részt vett biotermelést elősegítő, térségi ismeretterjesztő, szemléletformáló programok lebonyolításában.

Az Alapítvány megalakulása óta kiemelten kezeli és cselekvően vesz részt a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében. E réteg is nagy létszámban kapcsolódott be a programokba. Az önkéntes közösségek szerepvállalása erősnek bizonyult 2010-2013 között, az alapítvány kezdeményezően és cselekvően vesz részt a térség karitatív programjaiban.

Az Alapítvány a jövőben tudatosabban, a megyei gazdaság- és társadalmi célkitűzései alá rendelten kíván működni. Nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az emberi erőforrások komplex fejlesztésébe, amelyet két területen igyekszik elérni:

  • társadalmi felzárkóztatás
  • gazdasági versenyképesség javítása

Az Alapítvány céljait e projekt abban segíti, hogy a Dél-Békési térségben már eredményes fejlesztő tevékenységét a megye gazdaságfejlesztési célkitűzései alá rendelve, a megyei szintű felzárkóztatási igények szerint kívánja kiterjeszteni.